Käitumisreeglid ja etikett

Posted on: T, 06/12/2016 - 10:01 By: TKK

I ENNE TREENINGUT

1. Ole treeningpaigas vähemalt 10 minutit enne treeningu algust. Nii jõuad rahulikult riietuda, treeninguks valmistuda, end ise kergelt soojaks teha, ega pea kiirustama.


2. Dojosse sisenedes ja Dojost väljudes kummarda alati uksel Dojo poole. 


3. Hilineja teeb püstikummarduse uksel, seejärel ootab vaikselt põlvitusistes ukse kõrval, kuni õpetaja lubab ta treeningule, seejärel kummardab hilineja põlvitusistes teist korda ja ühineb pärast talle antud korralduste täitmist teiste harjutajatega. 


4. Karate-gi peab alati olema puhas, korrektne ja kortsudeta.


5. Küüned peavad olema lõigatud ja puhtad. Pikad juuksed seotakse kokku. Tütarlapsed kannavad Karate-gi all valget ilma igasuguste kirjadeta T-särki.


6. Võimalusel kummarda alati, kui õpetaja(d) tule(vad)b Dojosse või lahku(vad)b Dojost.


7. Nitten Soji's (Dojo korrastamisel treeninguks) osale aktiivselt, ära vaata niisama, ega tegele millegi muuga sel ajal kui teised puhastavad ka sinu jaoks Dojot.


8. Kui on aeg treeningu alustamiseks, kuid õpetajat pole kohal, alustab vanim õpilane treeningut.


9. Kui enne treeningu algust ei ole treeningvahendid (Shomeni, makiwarad sh Nitten Sojii vahendid) veel valmis pandud, korraldab selle üks Sempai-dest.

 

II ALGUSE JA LÕPURITUAAL. KUMMARDAMINE ehk REI ETIKETT.

13. Püstikummardus: Seisa sirgelt, kannad koos, jalalabad kergelt 45 kraadi väljapoole pööratud. Põlved on sirged, õlad taga ja lõdvestatud. Käed on sirged, peopesad avatud ja toetuvad reite väliskülgedele, sõrmed koos. Kummardu puusast, umbes 25 kraadi ette. Kummardus kestab ca. 2 sekundit.


14. Põlvitusiste ("Seiza"): Hoides keha sirgelt toetu vasakule jalale, kõverdades toe-jalga vii samaaegselt parem jalg veidi taha ning toeta parem põlv vasaku jala varvastega samale joonele maha. Seejärel toeta vasak põlv parema põlvega samal joonele maha ja istu jalataldadele. Põlvitusistesse minekut võib võrrelda kivi kukkumisega veekogu põhja - sirgjooneline, suhteliselt kiire, kuid samas sujuv. Hoia selg sirge, pea otse püsti ja õlad lõdvestatud. Peopesad on, sõrmed koos, reitel - suunatud ettepoole, otse jätkuna käsivartele; küünarnukid keha vastas. Anatoomilistel põhjustel jääb meeste põlvede vahele 2-3 rusika laiune ruum, naised istuvad põlved koos.


15. Kummardus põlvitusistest: Vasak peopesa asetatakse vasaku põlve ette maha, küünarnukk ei puuduta maad. Sama hetke pärast ka parema käega. Peopesad puudutavad maad sügava lugupidamise märgiks. Kummardus puusast, pea läheb maa lähedale, kuid ei puuduta seda. Kummardus kestab 3-4 sekundit. Seejärel algasendisse, kusjuures nüüd liigub esimesena tagasi parem käsi.


16. Kunagi ei lõpetata kummardust, ei istuta ega tõusta püsti enne, kui seda on teinud sinust paremat kätt, hierarhias kõrgemal, olija. Samuti õpetaja. Püstitõusmisel käib põlvitusistesse minekuga täpselt vastupidiselt sh kujuta seda ette kui tõusvat suitsu - sujuv ülesse liikumine/tõusmine.


17. Alguse rivistumine: Kohe kui kuuled "Alustame" või "Seiretsu" rivistub grupp graduatsiooni järgi paremalt vasakule, näoga Shomen'i suunas. Õpetaja jääb alati rea keskkohta ja tuleb juba valmis rivi ette.


18. Algusrituaal, käsklused:

  • "Seiza" (sempai): põlvitusistesse, nii et põlved on samal joonel sinust vasakul olijatega. 
  • "Mokuso" (sempai): meditatsioon - keskendumine treeninguks, silmad on poolsuletud ja vaade ca' 4m ette maha, hingamine rahulikult ninast sisse ja suust välja. 3 tsüklit 1 minuti jooksul.
  • "Mokuso Yame" (õpetaja): meditatsiooni lõpp, silmad lahti.
  • "Shomen ni rei" (sempai): kui õpetaja ja grupp on valmis, kummardus Shomeni poole.
  • "Sensei ni rei" (sempai): peale seda, kui õpetaja on end klassi poole pööranud, kummardus Õpetaja suunas. Peale "Sensei ni" või "Sempai ni" ja enne sõna "rei" on väike paus, et harjutajad saaksid end õpetaja poole pöörata. Peale kummardust pöördub grupp jälle Shomen'i seina poole.
  • Käskluse "Sensei ni rei" kummarduse ajal ütlevad treenigu alguses õpilased "Onegai shimazu" (või "Oss"), mis tähendab: "Palun" või "palun õpeta mind, palun aita mind …"
  • "Kiritsu" (sempai): püsti.

19. Treeningu lõpurituaal on identne alguserituaaliga v.a.

  • Käskluse "Sensei ni rei" kummarduse ajal ütlevad õpilased "Arigato Gozaimasu" (või "Oss"), mis tähendab: "Tänan väga".
  • Käskluse "Sensei ni rei" järel ütleb õpetaja "Otogai ni rei", mis tähendab "Kummardus üksteisele", peale mida ütlevad õpilased "Arigato Gozaimasu" (või "Oss"), mis tähendab: "Tänan väga" või "Tänan õpetuse eest, jne" ..

 

III TREENINGU AJAL

20. Kõik õpilased peavad järgima juhendaja instruktsioone täpselt.


21. Dojos ei ole õpilased ja õpilased võrdsed. Kohtle õpetajat ja Sempaisid respektiga.


22. Nii rivistusekäskluse kui ka harjutuse tegemiseks on oluline treeningu osa - kiire liikumine. See kiire liikumise harjumus samas ilma üleliigsete liigutusteta või pingutuseta hoiab treeningu sujuvalt töötavana ja õiges tempos ning õpilased õpivad hea harjutamise tavasid. Dojos liigutakse soovitavalt jooksujalu või vastavalt läbiviija korraldustele.


23. Treeningul keskendutakse vaid treeningule ja antakse endast maksimaalne. Vaid nii tagatakse areng ja õige treeninguõhkkond.


24. Kui tahetakse saavutada parim efektiivsus treeningul, peab valitsema vaikus ja tõsine asjakohane suhtumine. Treeningul peavad õpilased töötama (harjutama) õige suhtumisega ja täieliku kontsentratsiooniga. Sellepärast ei ole loata jutuajamine ja häälitsemine lubatud.


25. Paaridesse võtmisel kummarda paarilisele nagu ka paarist lahkumisel. Partnerivahetuse ajal, kummardu enne eelmisele paarilisele ja seejärel, kui oled leidnud uue paarilise, kummardu ka talle.


26. Ehete, käekellade, sõrmuste jms. kandmine pole lubatud.


27. Lubamatu on nätsu närimine. Samuti ei sööda ega jooda Dojos.


28. Õpilastele on lubamatu Dojos seista käed puusas, vöö vahel, vaheliti rinnal või muul lodeval ja "agressiivsel" moel. Reeglina on hea toon (mitteharjutades) sirged käed kõrval, kuna liigesest kõverdatud kätt võib tõlgendada rünnakuvalmidusena.


29. Kunagi ära mine kellegi eest läbi, alati mine tagantpoolt ja ringiga.


30. Istuda on lubatud vaid õpetaja loal/käsul ja ainult põrandal Seiza või rätsepiste asendis. Põlved peavad olema kõverdatud. Lohakad poosid ei ole lubatud.


31. Kui õpetaja palub kas seista või istuda, siis tee seda vaikselt, ilma toetumata millelegi ja ilma teistest eraldumata.


32. Kui tunned end olles Seiza asendis ebamugavalt, võid minna üle ristatud jalgadega istesse.


33. Kui istud rätsepistes ja soovid tõusta, tee seda alati läbi põlvitusiste. 


34. Peale õpetaja selgituste kuulamist-jälgimist täna teda kummardusega ja arusaamise märgiks OSS-ga.


35. Ükski õpilane ei tohi lahkuda Dojost treeningu ajal ilma, et Sensei (või tema puudumisel Sempai) selleks loa annab.


36. Kunagi ära näita välja oma väsimust, püüa sellest üle olla ja sellega ka teisi innustada.


37. Kui sul palutakse lugeda tehnikate sooritamiseks numbreid ja sa ei oska Jaapani keeles - loe eesti keeles või lihtsalt silpe, aga lugeda tuleb järsult, lühidalt, valjusti ja hingestatult.


38. Ära karda teha Kiai'd. Kui sul on hea Kiai, sunnib see ka kaaslasi end rohkem pingutama. Üldine treeningu tase on määratud üldise hingestatuse tasemega treeningul, aita seda paremaks muuta ! Ära ütle Kiai ajal "kiai". Kiai on Jaapanikeelne väljend. Põhiliselt kasutatakse hüüdeks "Ya", "Ah", "Oh", "Ai" ja "Ei". Harvemini "hoi".

 

IV ÜLDIST

39. Dojo ei ole "õhtuveetmise koht" ja nii õpilased kui ka külalised peavad austama karate Dojos valitsevaid seadusi.


40. Iga karate õpilane peab täielikult mõistma Dojo Kun'i (etiketti).


41. Kui Sa ei saa mingil põhjusel harjutada koos teistega (tervis jm.), ei ole nn. "oma asja" lubatud harjutada samas ruumis, kus teised harjutavad õpetaja juhendamisel, see segaks teisi. Leia harjutamiseks mingi teine koht lähikonnas, järgides samas kogu treeningu ja alguse-lõpurituaali. Kõik teevad kõike koos.


42. Treeninguid vahele jätta ei ole soovitatav, kuna see peatab arengu, jätab teadmistesse lüngad ja nullib eelmistel treeningutel saavutatu. Pikema pausi korral käivitab lausa taandarengu.


43. Kui õpilane peab treenimise pooleli jätma, peab ta instruktorit sellest informeerima.


44. Kui pead lahkuma enne treeningu lõppu, anna sellest õpetajale eelnevalt enne treeningut teada.


45. Vanemate (Sempaide) süsteem: ükski õpilane ei tohiks otse minna Sensei juurde küsimustega ilma eelneva ürituseta saada vastused vanematelt õpilastelt. Valge vöö peaks küsima kollase vöö käest kõigepealt, jne. Iga õpilane peaks siiski tegema kõik võimalikud püüdlused, et saada vastus jätkuva harjutamisega, töö ja jälgimisega. Kui õpilane suudab ise niimoodi probleemi lahendada, läbi oma pingutuste, saab vastusest alatine teadmine, mis ei unune. See aitab õpilastel kindlustada oma tarkust. Kui aga sel viisil ei saada vastust, siis tuleb küsida Sensei käest. Sempai - dohai - kohai.


46. Karate-gid ei tohi kanda väljaspool Dojot, välja arvatud harjutades või treeningule minnes ja tulles treeningult.


47. Võimalusel jäta välisjalanõud vahetult riietusruumi ukse taha ja kuivata end peale dušši kohe dušširuumi ees. Nii on riietusruumi põrand puhas ja kuiv.


48. Ära söö 1,5 h enne trenni.


49. Kodus kirjuta treeningpäevikusse treeningul õpitu, muidu kipub see ununema. Võimalusel harjuta ka treeningute vahepeal ja mõtle õpitule - see aitab palju.


50. Mobiiltelefon trennis heliseda ei tohi, koduloomade ja laste kaasavõtmine on ka keelatud.

Sildid