Ajalugu

SHOTOKAN KARATE AJALUGU

Vt JKA Eesti lehelt.

Vt JKA lehelt.


TARTU KARATEKLUBI AJALUGU

Kiire ja ositi pärimusik pilk Tartu Karateklubi ajaloole:
R.Randlane väidab, et esimesed Tartu karatekad olid Nikolai Laanetu​ ja Priit Pärn.
Siis: Urmas Lest​ ja Harri «Arkel» Pannel
~ 1970 organiseeris ülikooli õppima tulnud Viktor Bogdanov​ ülikooli juurde esimese karate treeningurühma
(EÜSi maja Tõnissoni tänaval, kus asus ülikooli kehalise kasvatuse ja spordi kateeder). Peatselt sai abitreeneriks Rein Randlane.
Grupis olid karatekad, kes olid eelnevalt käinud trennis ka Tallinnas Reinu Siimu (väidetavalt esimese Eesti karatetreeneri) all treenimas.
Uno Sahvale (kehalise kasvatuse ja spordi kateedri vanemõpetaja ja dotsent) registreeris treenijad enesekaitseklubina.
NB - seitsmekümnendatel oli karate Nõukogude Liidus keelatud.
1970-te esimeses pooles olid karate nö ees-vedajateks Rein Randlane, Urmas Lest ja Viktor Bogdanov.
1977 liitus treeningutega Aare Ööpik
1970-te teisel poolel moodustati "Tartu Riikliku Ülikooli karateklubi".
Mõne aasta pärast muutus see "Tartu Karateklubiks" - eesotsas Rein Randlasega
(ametlikult juhatas klubi karatega mitte tegev linnavalitsuse jurist Talis Bachman). ESIMENE SÜND
1979 anti karatele mõneks ajaks roheline tuli.​
1980 sai R.Randlane Moskva kehakultuuriinstituudis ametliku karatetreeneri tunnistuse​ ning hakkas (35­aastaselt) ise trenne andma.
Treeniti EÜSi majas, kaheksandas koolis, Lina tänaval, Treffneris, igal pool. Peaaegu kõikides Tartu koolides.
1980-te esimeses pooles keelustati karatega tegelemine Nõukogude Liidus.
Treeningutega tegeleti edasi kuid nö. legaalse kattevarju all: näiteks Tartus hingitseti Do klubi juures
(harrastati "kõike" st poksi, hiina stiile, karated - palju oli venekeelset seltskonda).

1990-te esimesel poolel loodi uuesti "Tartu Karateklubi". TEINE TAASSÜND
Trennid läksid käima varem - 1988 või 1989.
Treeningute andmisega alustas Gennadi Timberg ning kuu aja pärast Aare Öpik.
Poole aasta pärast taandus Timberg ja jäi nö. klubi juhatajaks.
Treeneritega ühines Tallinnas trenni teinud ning ülikooli õppima tulnud Tanel Muul.
09. veebruaril 1991 - oli Tartu Karateklubi Tallinnas Eesti Shotokan Karate Assotsiatsiooni asutajaliikmeteks.
Tartu Karateklubi tegevus katkes 2000.a

24.10.2010 taas-registreeriti "Tartu Karateklubi" mtü-na. KOLMAS TAASSÜND
Asutajateks 90-ndatel klubis tegutsenud: Tanel Muul, Leho Roots, Valdeko Lukken, Vallo Pensa ja Alar Must.
Lisaks klubi raudvara - Aare Ööpik (tegutses 70-ndatel ja 80-ndaltel juba nö klubi eelkäija juures).